odkrywaniechrzesicijanstwa.pl

Zestaw dla Lidera

Filmy: Wykłady DVD

Komplet dynamicznych i bogatych w ilustracje wykładów Rico Tice’a, w których zabiera słuchaczy w podróż przez Ewangelię św. Marka. Scenerią nie jest sala wykładowa, ale wiele ciekawych miejsc w Wielkiej Brytanii, które pomagają lepiej zrozumieć omawiany temat. Filmy z lektorem w języku polskim.

Książka: Jak prowadzić kurs

 • podaje praktyczne rady na temat promocji kursu, przygotowania się do niego i prowadzenia go
 • zawiera transkrypcje wykładów Rico Tice’a
 • zawiera przykładowe zaproszenia, formularze informacji zwrotnej i pomoce wizualne
 • uzupełnia Materiały dla lidera grupy oraz Materiały dla uczestnika

Książka: Materiały dla lidera grupy

 • zawiera tygodniowe studia biblijne, uzupełnione odpowiedziami na pytania
 • prezentuje omówienie tematów poruszanych w poszczególnych tygodniach
 • dostarczają informacji dla liderów, pomocnych w dokładnym zrozumieniu Ewangelii Marka
 • zawiera materiał szkoleniowy na temat skutecznego przywódzctwa i wiernego ewangelizowania

Zeszyt: Materiały dla uczestnika

 • zawiera odnośniki biblijne ułatwiające odszukanie przerabianego tekstu
 • daje możliwość wpisywania własnych notatek i wniosków ze spotkań
 • zawiera pytania do dyskusji oraz zadania domowe

Oferta specjalna: przy zakupie całego zestawu dla lidera otrzymasz również dostęp do wszystkich materiałów (filmy i książki) poprzez stronę internetową!

Wszystkie materiały możesz kupić klikając w sklepie CCM.pl

Przejdź do CCM.pl