Picture one

Zeszyt: Materiały dla uczestnika

- zawiera odnośniki biblijne ułatwiające odszukanie przerabianego tekstu
- daje możliwość wpisywania własnych notatek i wniosków ze spotkań
- zawiera pytania do dyskusji oraz zadania domowe

Picture two

Filmy: Wykłady DVD

Komplet dynamicznych i bogatych w ilustracje wykładów Rico Tice’a, w których zabiera słuchaczy w podróż przez Ewangelię św. Marka. Scenerią nie jest sala wykładowa, ale wiele ciekawych miejsc w Wielkiej Brytanii, które pomagają lepiej zrozumieć omawiany temat. Filmy z lektorem w języku polskim.

Picture three

Książka: Materiały dla lidera grupy

- zawiera tygodniowe studia biblijne, uzupełnione odpowiedziami na pytania
- prezentuje omówienie tematów poruszanych w poszczególnych tygodniach
- dostarczają informacji dla liderów, pomocnych w dokładnym zrozumieniu Ewangelii Marka
- zawiera materiał szkoleniowy na temat skutecznego przywódźctwa i wiernego ewangelizowania

Picture four

Książka: Jak prowadzić kurs

- podaje praktyczne rady na temat promocji kursu, przygotowania się do
 niego i prowadzenia go
- zawiera transkrypcje wykładów Rico Tice’a
- zawiera przykładowe zaproszenia, formularze informacji zwrotnej i pomoce wizualne
- uzupełnia Materiały dla lidera grupy oraz Materiały dla uczestnika